Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Woningzoekenden opgelet


Met ingang van 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Bent u op zoek naar een sociale huurwoning? Dan heeft deze nieuwe wet mogelijk ook gevolgen voor u. 

Vanaf december 2015  gelden er nieuwe eisen voor woningtoewijzing. Met een passendheidsnorm wil de overheid voorkomen dat huishoudens met de laagste inkomens in te dure woningen terecht komen. Dit betekent dat het woningaanbod waarvoor u in aanmerking komt, is gebaseerd op uw inkomen.

Let op: 
In de regio Zuid-Kennemerland zijn vijf grote corporaties actief. Zij hanteren verschillende criteria bij het passend toewijzen.

Woningaanbod
Het is belangrijk dat u uw inkomensgegevens bijwerkt en actueel houdt op uw persoonlijke pagina op de website. Alleen zo kunnen wij u een passend woningaanbod tonen en bent u zeker dat u op de juiste woningen reageert.  Op uw persoonlijke pagina ziet u vanaf 16 december een overzicht van de woningen waarvoor u in aanmerking komt. Dit overzicht kan afwijken van het totale aanbod dat u op de website kunt zien.
  
Meer informatie
Meer informatie over hoe de corporaties hiermee omgaan, vindt u op hun websites. Daarvoor kunt u klikken op de volgende links:

www.brederodewonen.nl
www.dekey.nl
www.elanwonen.nl/passendtoewijzen
www.prewonen.nl/passend-toewijzen
www.ymere.nl

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.