Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×

Welkom

Eén digitaal loket voor (sociale) huurwoningen

18 juli 2018


MijnWoonservice
Met ingang van 27 november bieden de corporaties in Beverwijk, Velsen en Zuid-Kennemerland (Brederode Wonen, De Key, Elan Wonen, Pré Wonen, Velison Wonen, Ymere, Woningbedrijf Velsen en Woonzorg Nederland) hun woningen aan via één website: www.mijnwoonservice.nl.

Het is nu al zo dat iedereen zelf kan kiezen in welke gemeente hij wil wonen. In de praktijk kan dat betekenen dat er meerdere inschrijvingen nodig zijn. Voor woningzoekenden is dat onoverzichtelijk. Ook brengt het extra kosten met zich mee. Nu de corporaties kiezen voor één systeem, krijgen de woningzoekenden voor één bedrag toegang tot de huurwoningen in een veel groter gebied.  

Verschillen per regio
De corporaties voegen de verschillende systemen samen. Daarom is de overgang niet voor elke woningzoekende gelijk. Voor de woningzoekenden die ingeschreven staan bij WonenInVelsen en Pré Wonen Beverwijk/Heemskerk betekent het een overstap naar mijnwoonservice.nl. Zij worden persoonlijk geïnformeerd over welke stappen zij moeten zetten om met behoud van inschrijfduur of duur van de langstlopende optie over te gaan naar het nieuwe systeem. Voor de woningzoekenden die staan ingeschreven bij mijnwoonservice.nl verandert er niets. Natuurlijk ontvangen ook zij persoonlijk informatie over de aansluiting van Beverwijk en Velsen. 

Uitzondering
De woningen van Woonopmaat worden niet via dit systeem aangeboden. Woonopmaat blijft voorlopig haar woningen aanbieden via haar eigen website via het nemen van opties.

Achtergrondinformatie / kern van de huidige systemen: optiemodel/aanbodmodel
Optiemodel: Van te voren aangeven voor welke woningen je interesse hebt. De huurder betaalt per cluster woningen. Dit geldt voor Pré Wonen Beverwijk/Heemskerk.
Aanbodmodel: Woningen die vrijkomen, worden via de website aangeboden. Woningzoekenden die ingeschreven staan, kunnen hun interesse kenbaar maken. Dit geldt voor:
www.woneninvelsen.nl: Brederode Wonen Velsen, Velison Wonen en Woningbedrijf Velsen
www.mijnwoonservice.nl: Brederode Wonen Bloemendaal, Elan Wonen, De Key, Ymere en Pré Wonen Haarlem/Bloemendaal/Heemstede) en Woonzorg Nederland.

Vanaf 27 november worden alle woningen van deze corporaties aangeboden via www.mijnwoonservice.nl waarbij gebruik wordt gemaakt van het aanbodmodel.

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.