Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Woonvormen


De regio IJmond/ Zuid-Kennemerland  kent verschillende woonvormen voor speciale doelgroepen.


Normale woning
Woningen, zonder bijzondere kenmerken, die beschikbaar zijn voor ingeschreven woningzoekenden die voldoen aan de voorwaarden voor inkomen en aantal personen.

Seniorenwoning
Seniorenwoningen zijn gelijkvloerse woningen voor mensen vanaf 65 jaar. Deze woningen zijn zonder trap bereikbaar en kunnen voorzien zijn  van extra aanpassingen zoals beugels aan de muur. U heeft voor een seniorenwoning geen indicatie nodig.

Jongerenwoning
De woningcorporaties bieden ook jongerenwoningen met een tijdelijk huurcontract aan.
De jongerenwoningen zijn bedoeld voor jongeren van 18 t/m 22 jaar of van 23  t/m 27 jaar. In de woningadvertentie staat altijd aangegeven welke leeftijdsgrens van toepasssing is en voor hoeveel personen de woning bedoeld is.
Als een jongerenwoning  met een tijdelijk huurcontract is geaccepteerd, komt de inschrijving te vervallen. Er wordt wel meteen na de toewijzing van de woning een nieuwe inschrijving aangemaakt met behoud van de oude wachttijd.

Aangepaste woning
Woningen voor mindervaliden die aantoonbaar zijn aangewezen op een ingrijpend aangepaste woonruimte.

Zorgwoning
Een zorgwoning is een zelfstandige woning waar (intensieve) zorg- en dienstverlening mogelijk is. Voor een zorgwoning heeft u een zorgindicatie nodig. Meer informatie

Woongroepen
Dit is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. Meer informatie

Hofjeswoningen
De Haarlemse hofjes zijn cultureel erfgoed en een bijzondere woonplek. Voor vragen over wonen in de hofjes, kunt u contact opnemen met het bestuur van het betreffende hofje. U vindt de contactgegevens op de pagina’s van de afzonderlijke hofjes. Meer informatie

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.