Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe worden de woningen verdeeld?

Woningzoekenden die hebben gereageerd op een sociale huurwoning worden door de zogeheten selectie in een volgorde gezet. Een computersysteem voert deze selectie uit. De volgorde wordt bepaald op basis van eventuele voorwaarden die bij de woning staan vermeld en op de wachttijd van de woningzoekenden.

De standaardselectie van de sociale huurwoningen wordt gemaakt op basis van inschrijftijd. Alleen woningzoekenden met een urgentie hebben voorrang. Daarnaast hebben kandidaten met de juiste  indicatie voorrang op zorgwoningen en aangepaste woningen. Senioren hebben voorrang op woningen die worden aangeboden voor de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder.
Op welke gronden kan ik urgentie aanvragen?

U kunt een urgentie aanvragen als voldoende is aangetoond dat u in een situatie zit waarin het absoluut noodzakelijk is om snel (andere) woonruimte te krijgen en het probleem alleen kan worden opgelost door een voorrangspositie voor een zelfstandige woonruimte. Meer informatie

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Er is sprake van mantelzorg als aantoonbaar is dat deze intensief en langdurig, dat wil zeggen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden, wordt verleend.
Hoe schrijf ik me in voor een seniorenwoning en wat zijn de voorwaarden?

In de regio IJmond/ Zuid-Kennemerland bestaat geen specifieke inschrijving voor senioren. Met de inschrijving bij Woonservice kunt u ook reageren op de seniorenwoningen die Woonservice aanbiedt. Iedere woningzoekende mag op seniorenwoningen reageren, maar er wordt voorrang gegeven als de woningzoekende (hoofd- of mede-aanvrager) 55 of 65 jaar of ouder zijn. Ook moet u voldoen aan de voorwaarden die in de woningadvertentie staan.


Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.