Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Urgentie


Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op zeer korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

Bijzondere doelgroepen
In de Huisvestingswet wordt een aantal categorieën woningzoekenden genoemd die altijd recht hebben op urgentie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die verblijven in een instelling voor tijdelijke opvang omdat zij door problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte moesten verlaten. Ook mensen die mantelzorg verlenen of ontvangen, hebben recht op urgentie.

Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • de zorg wordt voor meer dan 8 uur per week geleverd en duurt langer dan 3 maanden;
 • de mantelzorgrelatie kan worden aangetoond met een verklaring van bijvoorbeeld een huisarts, wijkverpleegkundige of een andere sociaal-medische adviseur;
 • er zijn voor de mantelzorgontvanger en mantelzorger geen voorliggende voorzieningen waarmee de noodzaak tot verhuizen vervalt;
 • het woonprobleem kan niet worden opgelost door bijvoorbeeld: woningruil, doorstroming via een corporatie of huren in de vrije sector bij een hoger inkomen;
 • de huurder zegt bij toewijzing van de nieuwe huurwoning de huurwoning die wordt achtergelaten op;
 • de mantelzorgontvanger is voor zijn participatie en zelfredzaamheid afhankelijk van de mantelzorger. 

Urgentie in de regio IJmond
De urgentieaanvraag en voorlichting verloopt in de regio IJmond via de gemeente. Voor meer informatie over urgentie in deze regio kunt u terecht bij een onderstaande gemeenten:
Gemeente Beverwijk 
Gemeente Heemskerk 
Gemeente Velsen 

Urgentie in de regio Zuid-Kennemerland
De urgentieaanvraag in de regio IJmond/ Zuid-Kennemerland verloopt via Het vierde huis en Woonservice. 
In IJmond/ Zuid-Kennemerland is het aanbod van huurwoningen niet groot. De druk op de woningmarkt is daardoor enorm. Met het maken van uitzonderingen wordt daarom zeer strikt omgegaan. Want het voorrang geven aan de één, betekent langer wachten voor de ander. 
Woningzoekenden kunnen in een situatie verkeren waarin het toch echt absoluut noodzakelijk is om snel (andere) woonruimte te krijgen. Voor deze situaties is het mogelijk urgentie aan te vragen. Er zijn zeer strenge regels voor het verkrijgen van een urgentie. 

Urgentie kan alleen aangevraagd worden als:

 • De aanvrager meerderjarig is;
 • De aanvrager een inwoner van Zuid-Kennemerland is (d.w.z. minimaal twee jaar in Zuid-Kennemerland woont, daar is ingeschreven en daar feitelijk zijn hoofdverblijf heeft);
 • De aanvrager beschikt over een geldige verblijfsvergunning.

Urgentie wordt pas verleend als:

 • De aanvrager in zijn lichamelijke en/of sociaal-psychische gezondheid zeer ernstig wordt bedreigd als gevolg van de huidige woonsituatie;
 • De aanvrager het woonprobleem niet zelf kan oplossen (bijvoorbeeld door te reageren op het woningaanbod)

Geen redenen voor urgentie
Kunt geen urgentieverklaring krijgen als een de volgende redenen van toepassing is op uw situatie:

 • Te kleine of slechte behuizing
 • Echtscheiding of relatiebreuk met of zonder kinderen
 • Gezinsuitbreiding
 • Relatieproblemen met ouders of personen waarbij ingewoond wordt
 • Financiële problematiek
 • Burenruzies of geluidsoverlast
 • Het ontbreken van woonruimte

Procedure urgentieaanvraag
Meer informatie over de procedure van een urgentieaanvraag in de regio Zuid-Kennemerland leest u hier.

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.