Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Verdeling van woningen


In de regio Zuid-Kennemerland zijn sociale huurwoningen schaars. Om de woningen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld.

In de regio Zuid-Kennemerland worden woningen verdeeld via een aanbodsysteem. Dit betekent dat iedereen zelf kan reageren op beschikbare woningen die aansluiten bij de persoonlijke woonwensen. De woningen die nu te huur zijn, staan bij Woningaanbod. Daar kunnen mensen die zijn ingeschreven op een woning reageren.

Als de reactietermijn is verstreken, worden de reacties op volgorde gezet. Iedereen die heeft gereageerd krijgt een rangnummer. Hierbij geldt: hoe langer iemand staat ingeschreven, hoe hoger het rangnummer is. De woningzoekende met het hoogste rangnummer krijgt de woning als eerste aangeboden. Let wel: kandidaten met een (stadsvernieuwings)urgentie gaan voor. Daarnaast hebben kandidaten met de juiste indicatie voorrang voor zorgwoningen en aangepaste woningen. Senioren hebben voorrang voor woningen die worden aangeboden voor de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder.

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.