Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Wanneer verschijnt het woningaanbod op de website?

Iedere dag wordt het aanbod van sociale huurwoningen op de website ververst. In de woningadvertenties staat tot wanneer u kunt reageren. Deze datum kan bij iedere woning anders zijn. Een woning staat minimaal drie dagen op de website. 

Hoe kan ik mijn inkomensdocumenten toevoegen (uploaden)?
Log in en ga naar Mijn gegevens en dan het kopje Mijn documenten. Hier kunt u uw inkomensdocumenten toevoegen (uploaden). U kunt de digitale versie van uw inkomensverklaring of aanslag die u van de Belastingdienst heeft gekregen uploaden (in pdf-formaat), of een foto in jpg-, jpeg- of png-formaat. Zo kunt u bijvoorbeeld met uw smartphone een foto uploaden van uw papieren inkomensdocument. Elk document mag niet groter zijn dan 5MB. 
Wij vragen u om zelf het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het document met de KopieID-app van de Rijksoverheid. Leest u ook de instructiepagina uploaden op een computer of uploaden met een mobiele telefoon.
 
Kan iedereen mijn inkomensdocumenten zien na uploaden?

Nee, alleen medewerkers van de corporatie die u een woning aanbiedt, kunnen de documenten zien om uw inkomen te controleren. Heeft u geen aanbieding, dan zijn de documenten niet op te vragen door de corporatiemedewerkers. De medewerkers van WoningNet kunnen uw documenten niet inzien, ook niet als u een woningaanbieding heeft. Zij kunnen alleen controleren of er een document aanwezig is in uw gegevens.

De documenten worden na een jaar automatisch verwijderd om te voorkomen dat er verouderde informatie blijft staan. Ook worden ze weggegooid als u zichzelf (of een ander persoon uit uw huishouden) uitschrijft.

Waarom kan ik niet meer telefonisch mijn resultaat opvragen?

Vanaf 1 april 2017 is de resultatenlijn van WoningNet opgeheven. Dit betekent dat u niet meer telefonisch het resultaat kunt opvragen van uw reactie op een woningadvertentie. Daarnaast is ook de reactielijn niet meer beschikbaar. De reden waarom wij deze telefoonlijnen opgezegd hebben, is dat wij merken dat woningzoekenden steeds beter hun weg vinden via de website. Het proces rondom het zoeken en accepteren van een woning verloopt bijna helemaal digitaal. 

Heeft u hulp nodig om uw positie via de website op te vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van WoningNet. 

Waarom kan ik niet meer telefonisch reageren?

Vanaf 1 april 2017 is de reactielijn van WoningNet opgeheven. Dit betekent dat u niet meer telefonisch een reactie kunt plaatsen op het woningaanbod. Daarnaast is ook de resultatenlijn niet meer beschikbaar. De reden waarom wij deze telefoonlijnen opgezegd hebben, is dat wij merken dat woningzoekenden steeds beter hun weg vinden via de website. Het proces rondom het zoeken en accepteren van een woning verloopt bijna helemaal digitaal. 

Lukt het u niet om een reactie te plaatsen op het woningaanbod? Bijvoorbeeld omdat u geen computer heeft of hulp vanuit uw naaste omgeving. Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet. Wij helpen u graag verder.
Hoe weet ik op welke woningen ik met mijn inschrijftijd het meeste kans maak?
Als u bent ingelogd, ziet u bij iedere woningadvertentie uw voorlopige positie. Deze voorlopige positie laat zien hoeveel kans u maakt op de woning.
Hoe reageer ik op huurwoningen?

Om te kunnen reageren moet u ingeschreven staan bij Woonservice. U kunt reageren via internet. Op onze website vindt u bij Woningaanbod alle woningen die op dit moment beschikbaar zijn. Bij de woningadvertentie klikt u op Reageren.

Op hoeveel woningen mag ik per keer reageren?

U mag maximaal drie actuele reacties hebben. Dit zijn reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken. Is de reactietermijn van en van uw actuele reacties verstreken, dan kunt u weer op een nieuwe woning reageren. 

Wij adviseren u om minimaal twee keer per week het woningaanbod op de website te bekijken. Iedere dag verschijnt er nieuw woningaanbod op de website. 

Wat is een vrijesectorwoning?

Een vrijesectorwoning is een woning waarvan de subsidiabele huur hoger is dan € 720,42.

Hoe kan ik controleren of mijn reactie is vastgelegd?

Nadat u bent ingelogd op onze site kunt u bij Mijn reacties > Actuele reacties zien welke reacties zijn vastgelegd. 

Wat is het verschil tussen totale huurprijs, subsidiabele huurprijs en kale huurprijs?

De totale huur is het totale huurbedrag dat u voor de woning moet betalen.

De subsidiabele huur is de kale huur plus een bedrag aan servicekosten. De subsidiabele huur is het bedrag waarmee rekening wordt gehouden bij de toekenning van huurtoeslag. Dit bedrag is meestal lager dan de totale huur omdat niet alle servicekosten meetellen in de subsidiabele huur.

Gas en elektriciteit moet u meestal zelf betalen naast de totale huur. Als gas of elektra wel is opgenomen in de servicekosten, staat dat aangegeven bij bijzonderheden in de woningadvertentie.

Hoe kom ik aan het Digizine?

Het Digizine kunt u afhalen bij verschillende afhaalpunten: Woningcorporaties en gemeentehuizen (bij de gemeente Haarlem is alleen digitaal inzien van het Digizine mogelijk). 

Kan ik mijn reactie weer verwijderen?

U kunt uw reactie via de website verwijderen. Na inloggen gaat u naar Mijn reacties. Bij uw actuele reacties kunt u kiezen voor de optie verwijderen.

Kan ik een voorkeur aangeven bij mijn reacties?

Nee, het is niet mogelijk om een voorkeur aan te geven bij uw reacties. Dit is ook niet nodig, omdat u meerdere woningen tegelijk aangeboden kunt krijgen.

Ik verdien nu meer dan € 38.035 maar mijn inkomen wordt lager. Kan ik dan wel reageren?

De hoogte van uw inkomen wordt getoetst op het moment dat u de woning accepteert. Als u op dat moment voldoet aan de voorwaarden, kunt u reageren. U moet er wel voor zorgen dat uw inkomen bij uw gegevens hierop is aangepast.

Wat zijn actuele en lopende reacties?

Bij Actuele reacties en Lopende reacties staan woningen waarop u onlangs heeft gereageerd. 

  1. Actuele reacties: reacties op woningen waarvan de reactietermijn nog niet is verstreken.
    Bij deze woningen ziet u uw huidige positie en hoeveel kandidaten er op dat moment op de woning hebben gereageerd. Totdat de reactietermijn verstrijkt, kunt u deze reacties nog intrekken.

  2. Lopende reacties: reacties op woningen waarvan de reactietermijn is verstreken, maar nog niet definitief zijn toegewezen. Heeft u een woning bezichtigd, dan kunt u hier ook aangeven of u deze wilt accepteren of weigeren.
Wat zijn historische reacties?

Bij uw historische reacties staan de woningen waarop u enige tijd geleden heeft gereageerd. Deze woningen zijn inmiddels toegewezen aan een andere kandidaat.

Bij iedere woning ziet u de belangrijkste kenmerken van de woning, zoals de oppervlakte en het aantal kamers. Verder ziet u wat uw positie op de woning was, hoeveel inschrijfwaarde de persoon had die de woning heeft geaccepteerd, of er sprake was van voorrang en hoeveel woningzoekenden er in totaal op de woning hebben gereageerd.

Belangrijk: Historische reacties voor 27 november 2018 zijn niet meer in te zien vanwege het overgaan op een nieuw systeem. 

Hoe wordt huurtoeslag berekend?

De Belastingdienst kijkt bij de berekening van huurtoeslag naar de verhouding tussen de rekenhuur van de zelfstandige huurwoning en het actuele totaalinkomen (toetsingsinkomen) van alle bewoners van die huurwoning. Hierbij is de samenstelling van uw huishouden en uw leeftijd van belang. De rekenhuur is de kale huur plus een deel van de servicekosten.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.toeslagen.nl.

Waar vind ik de toegewezen woningen terug waarop ik zelf niet heb gereageerd?

Bij Verhuurde woningen staan de woningen die tot een jaar geleden zijn toegewezen.

Via een aantal stappen selecteert u welke woningen u in het overzicht wilt zien.
Bij elke verhuurde woning staat wat de inschrijfwaarde was van de woningzoekende die de woning heeft geaccepteerd, of er sprake was van voorrang en hoeveel woningzoekenden er in totaal op de woning hebben gereageerd. Als een woning is verloot, wordt dat in de verantwoording vermeld.

Wanneer is de controle van de selectie-eisen?

Bij het reageren geldt de selectiedatum als moment waarop getoetst wordt door het systeem of u aan de eisen voldoet. De selectie volgt direct na de sluiting van de reactietermijn. Een selectie-eis is bijvoorbeeld het inkomen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.