Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Resultaten opvragen


Enkele uren na de sluiting van de reactietermijn worden de reacties gesorteerd en kunt u uw positie bij Mijn reacties zien. 

Alleen als de woningcorporatie heeft aangegeven dat het resultaat niet bekend wordt gemaakt, ziet u bij uw reactie geen resultaat staan. Meestal ziet u dit bij nieuwbouwwoningen, waarbij meerdere woningen via een advertentie worden aangeboden of bij woningen waarbij de woningcorporatie handmatig een extra controle moet uitvoeren.

Bent u de eerste kandidaat geworden? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van de woningcorporatie. Dit gebeurt via een e-mail (heeft u geen e-mailadres, dan gebeurt dit telefonisch). In de e-mail wordt de procedure uitgelegd. Leest u deze mail zorgvuldig. De corporatie vraagt u binnen een bepaalde termijn te reageren. Bij geen of een te late reactie wordt de woning aan de volgende kandidaat aangeboden en vervalt uw aanbieding.

Let op: om het aanbieden van de woningen goed te laten verlopen is het belangrijk dat uw e-mailadres en telefoonnummer juist staan geregistreerd bij Woonservice.

Zodra de woning is toegewezen, verplaatst deze zich naar uw Historische reacties. Hier ziet u ook wat uw positie voor de woning was.


Veelgestelde vragen

Waarom kan ik niet meer telefonisch mijn resultaat opvragen?

Vanaf 1 april 2017 is de resultatenlijn van WoningNet opgeheven. Dit betekent dat u niet meer telefonisch het resultaat kunt opvragen van uw reactie op een woningadvertentie. Daarnaast is ook de reactielijn niet meer beschikbaar. De reden waarom wij deze telefoonlijnen opgezegd hebben, is dat wij merken dat woningzoekenden steeds beter hun weg vinden via de website. Het proces rondom het zoeken en accepteren van een woning verloopt bijna helemaal digitaal. 

Heeft u hulp nodig om uw positie via de website op te vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van WoningNet. 

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.