Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Binding


Vanaf 1 juli 2015 hoeft u niet meer te voldoen aan bindingseisen om een woning te kunnen huren in IJmond/ Zuid-Kennemerland (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Heemskerk, Velsen en Zandvoort). 

De gemeente Bloemendaal biedt als enige hun woningen met voorrang aan de woningzoekenden die binding hebben met de gemeente Bloemendaal. Als u denkt in aanmerking te komen voor deze voorrang, dan kunt u contact opnemen met een woningcorporatie in de gemeente Bloemendaal.

U heeft binding  als u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

Economische binding: u bent economisch gebonden aan de regio IJmond/ Zuid-Kennemerland, de gemeente of de kern als u voor uw inkomen een redelijk belang heeft zich in deze gemeente te vestigen.  

Maatschappelijke binding: u heeft een maatschappelijke binding als u de afgelopen tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene bent geweest van deze gemeente.Daarnaast bent u maatschappelijk gebonden aan deze gemeente als u mantelzorger bent voor een inwoner van deze gemeente. U heeft dan een redelijk, met de plaatselijke samenleving verband houdend, belang om zich in deze gemeente te vestigen. Hetzelfde geldt als u minimaal 20 uur per week vrijwilligerswerk doet in deze gemeente. Of een fulltime dag studie in de regio volgt.

 

 

 


Veelgestelde vragen

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt. Er is sprake van mantelzorg als aantoonbaar is dat deze intensief en langdurig, dat wil zeggen meer dan 8 uur per week en langer dan 3 maanden, wordt verleend.

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.