Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Inschrijving verlengen


Uw inschrijving is één jaar geldig. Na dit jaar kunt u uw inschrijving weer voor één jaar verlengen. De kosten hiervoor bedragen jaarlijks € 10 (per 27-11-2018) 

 

Bericht over uw verlenging
Iedere ingeschreven woningzoekende krijgt circa 6 weken voor de vervaldatum van zijn inschrijving automatisch bericht over de mogelijkheid tot verlenging. Dit bericht wordt per e-mail verzonden. Zorg ervoor dat u met een correct e-mailadres ingeschreven staat, zodat u geen berichten mist. U verlengt uw inschrijving door binnen de aangegeven termijn de kosten voor verlenging te voldoen. Heeft u een doorlopende machtiging afgegeven? Dan worden de verlengingskosten automatisch afgeschreven.  Als de betaling niet wordt gedaan, wordt u uitgeschreven. Dat betekent dat uw inschrijving vervalt en daarmee ook de opgebouwde inschrijftijd. U bent zelf verantwoordelijk voor het jaarlijks verlengen van uw registratie.. 
 
Administratiekosten
Als u binnen één jaar na uitschrijving verzoekt om de inschrijving te herstellen met behoud van inschrijftijd is dat mogelijk. In dat geval moet u naast de verlengingskosten ook € 50 administratiekosten betalen. Na één jaar is herstel met behoud van inschrijftijd niet meer mogelijk! 

 

 

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.