Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Hoe wijzig ik mijn gegevens?

De meeste gegevens kunt u zelf wijzigen via de website, als u bent ingelogd. U klikt dan op Mijn gegevens - Profiel.

Deze gegevens kunt u niet via internet wijzigen:

 • naam
 • geboortedatum
 • geslacht
 • naam, geboortedatum, geslacht en adres van de medeaanvrager (u kunt de medeaanvrager wel toevoegen)
 • inschrijfdatum
 • urgentie

Wanneer de naam of geboortedatum niet klopt, of er een naamsverandering heeft plaatsgevonden dan kunt u dit alleen wijzigen als u een kopie van een geldig legitimatiebewijs met daarop de juiste gegevens naar het Klantcontactcentrum stuurt.

Als uw urgentie niet goed staat geregistreerd, kunt u contact opnemen met de behandelaar die uw urgentieaanvraag heeft verwerkt.

Heeft een medeaanvrager recht op opgebouwde inschrijftijd?
Zowel hoofdaanvrager als medeaanvrager bouwen hun eigen inschrijftijd op vanaf het moment van hun inschrijving.
Heeft mijn adreswijziging/verhuizing invloed op de inschrijving?

Uw inschrijving vervalt als u in de regio IJmond/ Zuid-Kennemerland verhuist naar een corporatiewoning in de sociale huursector. Verhuist u buiten deze regio dan heeft dit geen gevolgen voor uw inschrijving bij Woonservice. 

Kan ik mijn inschrijving op naam van iemand anders laten zetten?

Het is niet mogelijk om uw inschrijving op naam van iemand anders te zetten.

Ik kan mijn gegevens niet wijzigen, hoe kan dat?

Als u heeft gereageerd op een woning, is het niet meer mogelijk om uw gegevens te wijzigen. Wilt u uw gegevens alsnog wijzigen, dan moet u eerst uw reactie(s) verwijderen. Daarna kunt u uw gegevens wijzigen en opnieuw op woningen reageren. 

Een aantal gegevens kunt u niet wijzigen via internet, namelijk:
 • naam van de hoofdaanvrager of medeaanvrager; 
 • geboortedatum van de hoofdaanvrager of medeaanvrager;
 • geslacht.
Ik ben zwanger, wanneer mag ik mijn kind bijschrijven?
 • Een kind mag op de inschrijving worden bijgeschreven als er sprake is van een zwangerschap van minimaal 24 weken.

 • Alleen de ouder die volgens gerechtelijke uitspraak het kind mag bijschrijven op het hoofdverblijf mag het kind bijschrijven op de registratie. Als er alleen sprake is van een bezoekregeling dan mag het kind niet bijgeschreven worden op de inschrijving.

 • Als er sprake is van aantoonbare co-ouderschap dan mogen beide ouders het kind bijschrijven op hun inschrijving.

Waarom moet ik mijn inschrijfgegevens actueel houden?

In verband met het aanbieden van woningen is het van belang dat uw inschrijfgegevens actueel zijn, omdat de toewijzing van een woning alleen kan plaatsvinden op basis van de juiste gegevens. Als bij de toewijzing van een woning blijkt dat uw gegevens niet kloppen, dan wordt de aanbieding ingetrokken door de corporatie. 

Ik sta als kind op de registratie, kan ik daarnaast ook een eigen inschrijving hebben?

Ja, als u nog bij uw ouders woont kunt u als inwonend kind staan ingeschreven én een eigen inschrijving hebben.

Het lukt me niet om me bij Woonservice in te schrijven via de website? Hoe kan dat?

Als een inschrijving niet lukt, kan dit verschillende redenen hebben: 

 • U heeft een tweelingbroer of -zus die al staat ingeschreven bij Woonservice. Neem contact op met het Klantcontactcentrum voor meer informatie.
 • Er is een andere persoon die dezelfde voorletters, achternaam en geboortedatum heeft. Neem contact op met het Klantcontactcentrum voor meer informatie.
 • U staat al ingeschreven bij Woonservice. Vraag uw inschrijfgegevens op bij het Klantcontactcentrum.

Ik heb nu een jaarinkomen hoger dan € 38.035 is inschrijving bij Woonservice zinvol?

Overweegt u zich bij Woonservice in te schrijven, dan is het belangrijk dat u zelf de afweging maakt of dit voor u zinvol is. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u al ingeschreven staat bij Woonservice en dat uw inkomen hoger is dan € 38.035. Als in de toekomst uw inkomen daalt, dan komt u mogelijk wel in aanmerking voor een sociale huurwoning. In de tussentijd bouwt u dan inschrijftijd  op. Denk dus goed na voordat u zich in- of uitschrijft bij Woonservice.

Ik wil gaan samenwonen. Hoe moeten wij ons inschrijven?

Wilt u samen met uw partner een woning zoeken, dan moet u samen op één inschrijving staan. Als een van beide al staat ingeschreven, dan kan de ander als medeaanvrager op de inschrijving worden geplaatst. Dit kunt u zelf aanpassen: ga hiervoor naar Mijn gegevens en vervolgens naar Profiel.

Als uw partner ook staat ingeschreven kunt u de inschrijvingen samenvoegen:

Bij een samenvoeging schrijft degene met de langste wachttijd de ander als medeaanvrager bij op de registratie. Het registratienummer van de medeaanvrager vervalt daarmee.
Voor een samenvoeging van twee inschrijvingen kunt u contact opnemen met het Klantencontactcentrum.

Een samenvoeging kan later eventueel ongedaan worden gemaakt door middel van een splitsing. De medeaanvrager krijgt dan de inschrijftijd terug van de oorspronkelijke inschrijving.

Ik sta als medeaanvrager op een inschrijving. Kan ik een eigen inschrijving krijgen?

U kunt niet als medeaanvrager en als hoofdaanvrager staan ingeschreven.

Een medeaanvrager kan een eigen registratie aanvragen door de inschrijving te splitsen. Een splitsing betekent dat de medeaanvrager van de inschrijving wordt afgehaald en een eigen registratienummer aanvraagt. De inschrijfdatum van de nieuwe inschrijving is de datum van bijschrijven op de inschrijving van de hoofdaanvrager. Een splitsing kan niet plaatsvinden als u een woningaanbieding heeft. Bij een splitsing na samenvoeging krijgt de medeaanvrager de inschrijfdatum terug van het oude registratienummer.

U kunt de splitsing aanvragen door telefonisch contact op te nemen met het Klantcontactcentrum (u heeft een geldig e-mailadres van de medeaanvrager nodig). De medeaanvrager ontvangt binnen 24 uur een e-mail met instructies om de inschrijving als hoofdaanvrager te voltooien.

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.