Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Sociale huurwoning


woonservice

Een sociale huurwoning is een huurwoning met een maximale netto huurprijs van € 720,42. De meeste sociale huurwoningen in de regio IJmond/ Zuid-Kennemerland zijn in het bezit van woningcorporaties. De woningen worden aangeboden via deze website en om erop te reageren heeft u een inschrijving bij Woonservice nodig.

Om sociale huurwoningen zo eerlijk mogelijk te verdelen hebben gemeenten en corporaties afspraken gemaakt en regels opgesteld. Kandidaten worden op inschrijftijd geselecteerd. Inschrijftijd is de tijdsduur die wordt gerekend vanaf de datum van betaling van uw inschrijving. Degene met de langste inschrijftijd heeft de eerste keus. Let wel: kandidaten met een (stadsvernieuwings)urgentie gaan voor. Daarnaast hebben kandidaten met de juiste indicatie voorrang op zorgwoningen en aangepaste woningen. Senioren hebben voorrang op woningen die met voorrang worden aangeboden voor de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder.

Let op! Per 1 januari is het maximale jaarinkomen (belastbaar jaarinkomen van uw huishouden, kinderen niet meegerekend) waarmee u op een sociale huurwoning kunt reageren vastgesteld op € 38.035. Lees hier meer over het maximale jaarinkomen.

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.