Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Voorlopige aanbieding


Bent u de eerste kandidaat en heeft u de woning na bezichtiging geaccepteerd? Dan krijgt u een voorlopige aanbieding. De corporatie nodigt u uit om uw gegevens, die u vooraf al heeft verzameld, te laten controleren. Als deze akkoord zijn kunt u vervolgens een huurcontract tekenen.

Na het ondertekenen van het huurcontract vervalt uw inschrijving!

Bij een voorlopige aanbieding ontvangt u van de woningcorporatie een overzicht van gegevens die u moet laten controleren. Deze gegevens kunt u vervolgens naar de corporatie opsturen of persoonlijk aan de balie van de corporatie afgeven.

Inkomensverklaring is verplicht
U heeft in ieder geval een een inkomensverklaring (ook wel IBRI-verklaring genoemd) van u en uw eventuele partner nodig. Zonder dit document kan de corporatie uw inkomen niet controleren en komt u dus niet in aanmerking voor een woning. Zorg daarom dat u op tijd beschikt over de juiste papieren.
Een inkomensverklaring vraagt u aan bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800 - 0543 (houd uw burgerservicenummer bij de hand). U ontvangt de verklaring binnen vijf werkdagen, zorg dus dat u deze snel aanvraagt.

Geen inkomensverklaring afgegeven
Als de Belastingdienst geen inkomensverklaring kan afgeven, dan ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging. Lever deze in en voeg uw meest recente jaaropgave, een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie, een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) of een bewijs studiefinanciering en/of inschrijving school toe.

Verhuurdersverklaring
De corporatie kan u vragen een verhuurdersverklaring aan te leveren. Deze vraagt u aan bij uw vorige verhuurder.

Inkomenswijziging
Is uw inkomen dit jaar wezenlijk gewijzigd ten opzichte van vorig jaar? Lever dan naast de inkomensverklaring of aanslag inkomstenbelasting een recente maandloonstrook (of vier weekloonstroken), een uitkeringsspecificatie of een accountantsverklaring (als u zelfstandig ondernemer bent) in. In de aanbieding staat welke gegevens u aan de verhuurder moet aanleveren.

Controle
De corporatie controleert alle gegevens en bekijkt of deze met de voorwaarden voor de woning overeenkomen. Is alles in orde, dan worden alle voorwaarden met u doorgenomen en mag u het contract tekenen. Als u na een positieve controle alsnog afziet van de woning, dan kan de corporatie administratiekosten in rekening brengen.

Vragen?
Als u vragen heeft over de gegevens die u moet laten controleren, of als u niet beschikt over de opgevraagde stukken, neem dan contact op met de woningcorporatie die de woning aanbiedt.

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.