Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Veelgestelde vragen


Waar kan ik zien op welke plaats ik ben geëindigd?

Nadat u bent ingelogd op onze site kunt u bij Mijn reacties zien op welke woningen u heeft gereageerd en op welke plaats u bent geëindigd.

Aan hoeveel kandidaten wordt een woning aangeboden?

Het is per woningcorporatie verschillend hoeveel kandidaten een aanbiedingsmail ontvangen.

Welke gegevens moeten worden getoetst voordat een woning wordt toegewezen?
De woningcorporatie toetst bij een woningtoewijzing:
  • uw inkomensgegevens
  • uw huishoudgrootte

De woningcorporatie vraagt ook om een verhuurdersverklaring. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat u zich altijd als een goede huurder gedragen heeft. Dat wil zeggen dat u de huur altijd op tijd heeft betaald en dat u geen overlast heeft veroorzaakt.

Wat moet ik doen als ik de documenten voor de acceptatie van een woning niet op tijd kan inleveren?

Neem in deze situatie zo spoedig mogelijk contact op met de corporatie die de woning verhuurt.

Hoe verloopt de acceptatie van een woning?
Besluit u na bezichtiging van een woning deze te accepteren, dan geeft u dit door aan de corporatie. Hierna controleert de corporatie uw gegevens, waarna bepaald wordt of u de woning definitief krijgt toegewezen.
Wat betekent de melding: De woning is aangeboden?

De melding De woning is aangeboden betekent dat de woning is aangeboden aan een of meerdere woningzoekenden, maar dat de woning nog niet is geaccepteerd.

Hoe word ik op de hoogte gesteld van een woningaanbieding?

U ontvangt via uw e-mailadres een aanbiedingsbericht van de corporatie. Heeft u geen e-mailadres, dan wordt u gebeld. Zorg er altijd voor dat al uw gegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, correct in het systeem van Woonservice staan. Bij geen of een te late reactie wordt de woning aan de volgende kandidaat aangeboden en vervalt uw aanbieding.

Blijft mijn inschrijving geldig na het accepteren van een woning?

Na acceptatie van een woning vervalt uw inschrijving en daarmee uw inschrijftijd. Wilt u toch blijven reageren, dan moet u zich opnieuw inschrijven en gaat u inschrijftijd opbouwen vanaf het moment van de betaling van de nieuwe inschrijving.

Wanneer mag ik een woning bezichtigen?

De corporatie nodigt u per e-mail uit voor het bezichtigen van een woning. Heeft u geen e-mailadres, dan wordt u gebeld.

Het is niet de bedoeling dat u de woning gaat bekijken wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen. Het is mogelijk dat u uitnodigingen voor meerdere woningen tegelijkertijd ontvangt.
Zorg er altijd voor dat al uw gegevens, zoals uw e-mailadres en telefoonnummer, correct in het systeem van Woonservice staan. Bij geen of een te late reactie wordt de woning aan de volgende kandidaat aangeboden en vervalt uw aanbieding.

Wat is een verhuurdersverklaring?

Dit is een verklaring afgegeven door uw verhuurder, waaruit blijkt dat u zich altijd als een goed huurder heeft gedragen. Dat wil zeggen dat u de huur altijd op tijd heeft voldaan en dat u geen overlast heeft veroorzaakt.

Ik heb een klacht over het woonruimteverdelingsbeleid, waar kan ik terecht?

Met een klacht over het woonruimteverdelingsbeleid kunt u terecht bij de Regionale Geschillencommissie. Voordat u een klacht indient bij de commissie, moet u eerst uw klacht indienen bij de organisatie waar u een klacht over heeft. Kijk voor meer info op de website van de geschillencommissie.

Is het mogelijk om datum of tijd van de bezichtiging te wijzigen?
Dit is niet mogelijk. Er worden vaak meerdere kandidaten tegelijk uitgenodigd door de woningcorporatie. Het is praktisch onmogelijk om met alle agenda's rekening te houden. De woningcorporaties proberen zoveel mogelijk leegstand te voorkomen, waardoor vertraging niet wenselijk is.
Kunnen woningbezichtigingen 's avonds plaatsvinden?

Nee, woningbezichtigingen kunnen alleen tijdens kantooruren plaatsvinden.

Is het mogelijk om de uitnodiging voor woningbezichtiging sneller te versturen?
De corporaties versturen de uitnodiging voor de bezichtiging al zo snel mogelijk. Sneller is dus niet mogelijk.

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.