Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Opnieuw inschrijven


Na het accepteren van een huurwoning en het ondertekenen van uw huurcontract vervalt uw inschrijving bij Woonservice. Om in de toekomst weer in aanmerking te komen voor een andere sociale huurwoning moet u weer beginnen met inschrijfduur opbouwen. Het is dus belangrijk dat u zich opnieuw als woningzoekende inschrijft.

Uitzondering Jongerencontractwoning
Als u een jongerencontractwoning accepteert, krijgt u automatisch een nieuwe inschrijving met behoud van de eerder opgebouwde inschrijftijd. De reden hiervan is dat er voor de jongerencontractwoning een tijdelijk huurcontract wordt ondertekend. Na vijf jaar moet de woning weer verlaten worden en om de woningzoekende tegemoet te komen, krijgt deze de oude inschrijftijd terug.

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.