Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Bezichtigen


woonservice

Na de sluiting van de reactietermijn worden de reacties gesorteerd en nodigt de woningcorporatie de eerste kandidaat of kandidaten uit om een woning te bezichtigen. De corporatie bepaalt hoeveel mensen worden uitgenodigd.

Let op: om het aanbieden van de woningen goed te laten verlopen is het belangrijk dat uw e-mailadres en telefoonnummer juist staan geregistreerd bij Woonservice. 

Bent u een van de eerste kandidaten geworden? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van de woningcorporatie. Dit gebeurt via een e-mail. Heeft u geen e-mailadres dan gebeurt dit telefonisch. In de e-mail wordt de procedure uitgelegd. Leest u deze mail zorgvuldig. De corporatie vraagt u na bezichtiging van de woning binnen een bepaalde termijn te reageren. Doorgeven dat u een woning accepteert of weigert kan via de website: log in en klik op Mijn reacties. Bij geen of een te late reactie wordt de woning aan de volgende kandidaat aangeboden en vervalt uw aanbieding.

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.