Inloggen ? Inschrijven ? Help?

Doorzoek de website


Annuleren
×
Onderwerpen

Welkom

Passend Toewijzen


woonservice

U kunt een sociale huurwoning huren als uw inkomen passend is bij de huur. Reageren op een sociale huurwoning (netto huur tot en met € 720,42) is alleen mogelijk met een jaarinkomen tot maximaal € 38.035.

Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende.
 
U kunt reageren op een sociale huurwoning (nettohuur t/m € 720,42) als uw inkomen niet hoger is dan het maximum dat de corporatie in de advertentie aangeeft.  

De samenstelling van uw huishouden en uw inkomen bepalen op welke woningen u kunt reageren. Hieronder ziet u tot en met welke nettohuur u kunt reageren. 

 

Aantal personen Inkomen vanaf Inkomen tot en met Nettohuur
 1 persoon  € 0  € 22.700  € 607,46
 1 persoon  € 22.701  € 38.035/42.436*  € 720,42
 2 personen  € 0  € 30.825  € 607,46
 2 personen  € 30.826  € 38..035/42.436*  € 720,42
 3 of meer personen  € 0  € 30.825  € 651,03
 3 of meer personen  € 30.826  € 38.035/42.436*  € 720,42

 

*: Per woning ziet u in de advertentie wat de maximale inkomensgrens is, € 38.035 of € 42.436. Voor alleenstaande AOW-gerechtigden zijn de grenzen in bovenstaande tabel niet € 22.700/€ 22.701 maar € 22.675/€ 22.676. Voor AOW-gerechtigden die met twee personen of meer zijn, zijn de grenzen in bovenstaande tabel niet 30.825/30.826 maar € 30.800/ € 30.801. De corporatie controleert altijd of uw inkomen toereikend is om de woning te kunnen huren. 

Heeft u een inkomen van meer dan € 22.700 (alleenstaanden) of € 30.800 (twee of meer personen), dan kunt u  wel op de woningen met een lagere huurprijs reageren, maar woningzoekenden met een laag inkomen krijgen soms voorrang voor deze woningen. In de advertentie kunt u zien of er voorrang geldt voor lage inkomens. 

Soms geldt een lagere netto huur 
Sommige corporaties geven bij een deel van hun woningen korting op de geadverteerde huurprijs aan woningzoekenden met een laag inkomen. Dat wil zeggen dat bij deze woningen de huurprijs afhankelijk is van uw inkomen. Deze woningen herkent u aan het volgende icoon: Flexibele huur

Belangrijk
Wanneer u een woning zoekt, is het belangrijk dat u eerst inlogt. Alleen wanneer u ingelogd zoekt, ziet u de woningen waarvoor u in aanmerking komt en waarop u ook echt kunt reageren. U hoeft dan niet steeds zelf in de advertentie te kijken wat de maximale inkomensgrens is en of de huur past bij uw inkomen.

Zorg ervoor dat alle gegevens in uw inschrijving juist zijn. Dat geldt zeker voor uw inkomen.

Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt en of u voorrang krijgt op woningzoekenden met een hoger inkomen. Vul daarom het inkomen in dat op uw Inkomensverklaring van de Belastingdienst staat vermeld. Uw inkomen wordt bij toewijzing altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u niet het juiste inkomen heeft opgegeven, kan de woning alsnog aan u voorbij gaan. 

Let op
In de regio Zuid-Kennemerland zijn acht grote corporaties actief. Zij hanteren verschillende criteria bij het passend toewijzen.

Meer informatie
Meer informatie over hoe de corporaties hiermee omgaan, vindt u op hun websites. Daarvoor kunt u klikken op de volgende links:

Brederodewonen     

dekey 

Elan Wonen      

Prewonen   

Ymere 

Woningbedrijf Velsen                

Velisonwonen

Woonzorg

Veelgestelde vragen

Hoe worden de woningen verdeeld?

Woningzoekenden die hebben gereageerd op een sociale huurwoning worden door de zogeheten selectie in een volgorde gezet. Een computersysteem voert deze selectie uit. De volgorde wordt bepaald op basis van eventuele voorwaarden die bij de woning staan vermeld en op de wachttijd van de woningzoekenden.

De standaardselectie van de sociale huurwoningen wordt gemaakt op basis van inschrijftijd. Alleen woningzoekenden met een urgentie hebben voorrang. Daarnaast hebben kandidaten met de juiste  indicatie voorrang op zorgwoningen en aangepaste woningen. Senioren hebben voorrang op woningen die worden aangeboden voor de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder.

Uitleg ?

x
Helpfunctie is actief

De helpfunctie is nu actief. Klik bij een onderwerp op het ?-icoon om uitleg te krijgen. Klik nogmaals op Help? om de helpfunctie te sluiten.